kontakt

---------------------------------------------- Czym jest LETS
--------------------------------------- Projekt LETS-Polska
------ Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w LETS
----------------------- Alternatywna ekonomia szansą
---------------- dla alternatywnych form działalności

------------------------------------------------------------- Linki

                       [ ogólnokrajowa sieć wymiany dóbr i usług ]


Uwaga! Projekt został zakończony.


Uwaga! Projekt został zakończony.

Opis historii LETS-Kraków i podobnych inicjatyw:

Andrzej Żwawa, Lokalna ekonomia w służbie społeczeństwa i środowiska

Andrzej Żwawa, Ekonomia alternatywna - obecność idei w Polsce, eksperymenty, wnioski, które z nich wynikają, oraz omówienie potencjalnych szans na rozwój tej ekonomii

[Kontakt]


Polecamy:

Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska


made in utopia