LETS - Polska


kontakt

---------------------------------------------- Czym jest LETS
--------------------------------------- Projekt LETS-Polska
------ Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w LETS
----------------------- Alternatywna ekonomia szansą
---------------- dla alternatywnych form działalności
------------------------------------------------------------- Linki

                       [ ogólnokrajowa sieć wymiany dóbr i usług ]


Uwaga! Projekt został zakończony.

Alternatywna ekonomia szansą dla alternatywnych form działalności

Idea alternatywnej ekonomii jest wyzwaniem i dużą szansą dla rozkwitu wszelkich form dzialalności alternatywnych - wolnościowa edukacja, zielone szkoły, inicjatywy pracownicze, działania artystyczne... Ale szczególnie chciałem zwrócić szczególną uwagę na to jaką mogłaby ona odegrać rolę w funkcjonowaniu "muzycznego rynku niezależnego".
Kapele, wydawnictwa, dystrybucje, studia nagraniowe, kopiarnie, kluby, akustycy, organizatorzy, właściciele sal i sprzętu, drukarnie, reklamodawcy... Tak bogata infrastruktura w dużym stopniu mogła by egzystować bardzo dobrze bez wchodzenia w żadne ciulowate układy i troski o brak środków na jej dalszy żywot. Symulacje potencjalnej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami można by tworzyć w różnych wariantach. Wyobraźmy sobie dla przykładu takie sytuacje: kapela gra koncerty, a za zgromadzone punkty wchodzi do studia; wydawca zapewne szybciej upłynnia swój towar w walucie alternatywnej, a swój stan na koncie przeznacza na koszty wydawnicze (drukarnia, kopiarnia, reklama...) itd.
Oczywiście łańcuch zależności nie zamyka się wewnątrz jednej branży, wszak wachlarz naszych potrzeb życiowych jest nieograniczony. Faktem jest, że tylko szeroki zasób ofert z różnych półek branżowych, zaspokajających mniej lub bardziej wyrafinowane potrzeby, może utworzyć samowystarczalny system, niczym perpetum mobile, zaspokajający potrzeby nawet najwybredniejszych :) - ale to rzecz jasna zależy tylko i wyłącznie od nas...
Należy także dodać, że dostawca sam decyduje o zakresie oferowanych w ramach systemu LETS usług/towarów. A dodatkowym dla niego plusem jest możliwość zaoferowania ich za częściową zapłatę w walucie alternatywnej i w gotówce (dzięki czemu zyska klientów, których mógłby nie mieć oczekując tylko zapłaty w konwencjonalnej walucie).

Osobiście jestem przekonany, że jeśli tylko zależy nam na realizacji "siebie" i naszych wolnościowych idei, system alternatywnej ekonomii daje wszelkie podstawy ku ich zwieńczeniu. Żywię nadzieję, ża tak jest i że ta witryna stanie się z czasem polem ogniskującym niebszebrane bogactwo zdolności, talentów, pasji, możliwości jakie skrywamy w sobie (często nieutajone, stłumione siłą zniewalającej ekonomii). Jestem pewien, że każdy z nas ma coś do zaoferowania drugiemu człowiekowi. Nasze możliwości mogą ogarnąć wiele aspektów działalności (wy)twórczej, a to już prosta droga do praktycznej realizacji wolnego, opartego na współpracy, społeczeństwa. To nie jest niedorzeczne. Realizacja tych idei leży w zasięgu naszej woli, odrobiny wysiłku i wyobraźni. Pytanie tylko, czy tak naprawdę nam na tym zależy? Czy jestesmy gotowi pokonać bariery psychologiczne powstrzymujące nas od podjęcia decydujących kroków oraz wyzwolić z własnej twierdzy egoizmu? Jeśli nie podejmiemy wyzwania, aby TU I TERAZ zrobić coś RAZEM, to chyba wystarczający znak, że nie stać już nas na nic więcj, niż tylko pocieszanie się fantastycznymi wizjamy permanentnej rewolucji - oderwanej od jakichkolwiek realiów... Tylko poprzez samoorganizację możemy zmieniać rzeczywistość wokół siebie... (R.S.)

[ top ]


Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska made in utopia