LETS - Polska


kontakt

---------------------------------------------- Czym jest LETS
--------------------------------------- Projekt LETS-Polska
------ Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w LETS
----------------------- Alternatywna ekonomia szansą
---------------- dla alternatywnych form działalności

------------------------------------------------------------- Linki

                       [ ogólnokrajowa sieć wymiany dóbr i usług ]


Uwaga! Projekt został zakończony.

Projekt LETS-Polska

Inicjatywa ogólnopolskiego systemu alternatywnej ekonomii, która jest przedmiotem tego projektu, przejmuje wszelkie znamiona lokalnego systemu wymiany handlowej (LETS), rozszerzając jednak skalę lokalności na obszar całego kraju. Dzięki temu możliwe stanie się realizowanie następujących celów:
- konsolidacja funkcjonujących w kilku jak narazie miastach Polski, lokalnych systemów LETS, co umożliwi wymianę pomiędzy nimi (a także osobom z miast, w których nie działają systemy LETS);
- kreowanie lokalnych systemów w nowych miejscach oraz rozwój infrastruktury na funkcjonujących już rynkach wymiany lokalnej, automatycznie w wyniku zgłaszania akcesu nowych członków z całego kraju;
- inspirowanie do podjęcia działań na rzecz zorganizowania LETS systemu we własnym mieście/regionie...

Serwis internetowy będący niejako "domem wirtualnym" całego systemu stanowił będzie przede wszystkim:
- bazę ofert i potrzeb uczestników z całego kraju, posortowanych m.in. wg. miast (dla zachowania integralności lokalnej jak i ze względów praktycznych) oraz kategorii branżowych;
- system księgowania - po dokonaniu "wirtualnej zapłaty" (polegającej na wypełnieniu formularza dokonania transakcji przez obie strony), automatycznie stan na kontach użytkowników zmieniony zostanie o wartość dokonanej transakcji.

Wszelke inne zasady funkcjonowania systemu alternatywnej ekonomii (głównie na przykładzie LETS), którym będzie podporządkowany ten system, znajdziesz w
linkach.


Uwaga! Jeśli chiał(a)byś wziąć udział w systemie ogólnopolskiej wymiany bezgotówkowej,
już teraz możesz wesprzeć tę inicjatywę -
co nam znacznie ułatwi wgląd w skalę zainteresowania uczestnictwem w niej -
wpisując i wysyłając swoje zgłoszenie wg. następującego wzoru:
wojewodztwo-miasto-nick<mail>
(bez polskich znaków)

Po uruchomieniu serwisu zostaniesz natychmiastowo o tym poinformowany.


Z góry serdecznie dziękujemy za gotowość do współpracy!

Kolektyw organizacyjny:
Robert Szermeta (koordynacja), Zbigniew Janiszewski (webmaster),
Andrzej Żwawa + Janusz Reichel (wsparcie materialne, intelektualne oraz duchowe)

Jeśli masz jakieś pytania - skontaktuj się z nami: lets@o2.pl

[ top ]


Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska made in utopia